HƯỚNG DẪN XIN CAF

Nguồn : “sinhviennantes.wordpress.com

1. CAF là gì

Đại khái là một phần tiền nhà của các bạn được trả hộ bởi một tổ chức gọi là Caisse nationale des allocations familiales = CAF

2. Điều kiện

– Thuê nhà có hợp đồng – Có compte bancaire – Giấy tờ đủ (giấy khai sinh dịch, đã khám OFII với các bạn mới sang và titre de séjour với các bạn đã sang trên 1 năm)

3. Trình tự

Khai hồ sơ online – Gửi giấy tờ yêu cầu đến CAF – Đợi – (Gửi giấy tờ yêu cầu) – Nhận tiền Với các bạn ở nhà của CROUS thì chỉ cần khai hồ sơ online, nộp giấy tờ yêu cầu cho secrétaire của nhà các bạn ở rồi chờ.

4. Khi nào thì khai hồ sơ online được

Khi có compte bancaire và hợp đồng nhà. (Không cần đợi tới lúc activer compte bancaire mà chỉ cần thông tin trong Relevé d’identité bancaire – RIB lúc mở compte bảo bọn ngân hàng in cho là được).

5. Tiền được trả như nào

Số tiền thì tùy situation từng bạn, thường là tầm ~50% tiền thuê nhà.

Boursier hoặc couple thì được nhiều hơn.

Ngày trước các bạn không xin được CAF của tháng đầu tiên, nhưng giờ có thể xin được tiền của cả tháng đầu, chi tiết xem ở phần 2 – điền hồ sơ online.

Thời gian nhanh chậm tùy vùng, tùy việc bạn gửi giấy tờ yêu cầu nhanh hay chậm, thông thường với Nantes là tầm 15 ngày sau khi bạn thực hiện đủ yêu cầu của nó là ok.

Các bạn ở nhà của CROUS thì tiền trả vào compte CROUS, nghĩa là tiền nhà tự động giảm đi, bạn chỉ trả phần chênh lệch mỗi tháng. Các bạn thuê nhà ngoài thì phải tự trả hết cho chủ nhà, tiền CAF được trả vào compte bancaire của các bạn, thường là chậm hơn nhiều ngày @@.

6. Giấy tờ yêu cầu

Thường nó chỉ yêu cầu bản photo passeport, hợp đồng nhà, giấy khai sinh và OFII với các bạn mới sang.

OFII thì các bạn đi khám rồi sẽ được dán 1 tờ giấy vào visa, bạn photo gửi là ok.

Giấy khai sinh thì tốt nhất là scan bản chính cho vào máy tính/usb cầm sang đây dịch qua mấy chị người VN làm ở tòa án, phí tầm 20€. Dịch ở nhà thường không chấp nhận. Tất cả các giấy tờ bên này chỉ yêu cầu bản photo nên không vấn đề gì.

7. Điền hồ sơ online, hướng dẫn chi tiết

Thông tin cần có để điền hồ sơ online – RIB = Relevé d’identité bancaire (có lúc mở compte ngân hàng)   Vào trang caf.fr, chọn các mục khoanh đỏ trong hình
1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

12

 

 

 

 

 

13

 

 

 

 

 

14

 

 

 

 

 

15

 

Chưa có số điện thoại thì bỏ trống, chọn luôn Continuer

 

16

 

 

Đây là phần các bạn hay gặp khó khăn khi điền khi logiciel không chấp nhận số BIC. Số IBAN các bạn điền bình thường theo thông tin trên RIB Số BIC thông thường của 1 ngân hàng được viết như sau BIC: BNPA FR PP NAN Để điền đúng, các bạn bỏ 3 chữ cái cuối và xóa các dấu cách, như hình bên dưới là điền đúng

 

 

17

 

 

 

 

18

 

 

 

 

19

 

 

 

 

20

 

 

 

 

21

 

 

 

 

22

 

 

 

 

23

 

 

 

 

24

 

 

 

 

25

 

 

 

 

26

 

 

 

 

27

 

 

 

 

28

 

 

 

 

29

 

 

 

Hoàn tất các bạn Tải về file pdf Declaration Với các bạn thuê nhà ngoài CROUS, các bạn in giấy này, gửi kèm photo passeport, giấy khai sinh dịch và OFII bằng thư bưu điện tới CAF Địa chỉ CAF du Grenoble 3 rue des Alliés, 38000 Grenoble. Với các bạn thuê nhà CROUS thì chỉ cần nộp các giấy tờ trên cho secrétaire của nhà các bạn ở là xong. Sau đó các bạn đợi thư phản hồi, hoàn thiện giấy tờ theo yêu cầu (nếu có) và tiền sẽ về tài khoản. Chúc các bạn may mắn!