Sổ tay du học Grenoble là tài liệu được các sinh viên đã/đang công tác và học tập tại Grenoble thu thập thông tin và biên soạn bởi Hội Sinh Viên Việt Nam tại Grenoble (AEVG). Đây là tài liệu khá đầy đủ hướng dẫn các bạn đường đi nước bước khi mới qua Pháp, cũng như hướng dẫn mọi thủ tục hồ sơ, nhà cửa, học tập… cho các bạn (mới sang Pháp cũng như đã sang Pháp được nhiều năm).

Tài liệu này được cập nhật, bổ sung hàng năm, phiên bản mới nhất năm 2015 có thể được tải về theo đường dẫn dưới đây:

Sổ tay sinh viên AEVG 2016

Rất mong tài liệu sẽ giải đáp các thắc mắc của các bạn và giúp các bạn an tâm hơn với cuộc sống du học thú vị phía trước.